☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest procesem mającym na celu przygotowanie i aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy do      samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz umożliwienie im skorzystania z baz danych i informacji.

Usługa realizowana jest poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (KLUB PRACY);
 2. zajęcia aktywizacyjne bezrobotnych i poszukujących pracy;
 3. umożliwianie dostępu do informacji i baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Ad. 1.

Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób,

które nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Ich poczuciu niepewności i rozgoryczeniu towarzyszą często wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą;
 • dokonują analizy lokalnego rynku pracy;
 • dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron;
 • odkrywają własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe oraz dopasowują je do ofert pracy;
 • nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy;
 • sporządzają dokumenty niezbędne w poszukiwaniu pracy: życiorys, list motywacyjny;
 • poznają sztukę autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą.

Zajęcia trwają trzy tygodnie (pierwsze dwa tygodnie to sesje szkoleniowe, a trzeci tydzień to czas na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników).

Zajęcia odbywają się w grupie 8-16 osobowej, prowadzone są przez Lidera Klubu Pracy.

Osoby, które ukończą szkolenie w Klubie Pracy otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ad. 2.

Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów krótkie 2, 3-dniowe zajęcia dla osób, chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupach do 16 osób. Tematycznie dostosowane są do indywidualnych potrzeb Naszych klientów.

Udział w zajęciach aktywizacyjnych umożliwia zapoznanie się z:

 1. aktualnymi informacjami o realiach rynku pracy;
 2. wymogami pracodawców stawianymi w stosunku do przyszłych pracowników;
 3. procedurami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
 4. zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. metodami poszukiwania pracy;
 6. sposobami komunikacji i autoprezentacji;
 7. tworzeniem profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
 8. prawidłowymi zachowaniami interpersonalnymi przydatnymi w kontaktach zawodowych;

Ad.3.

Zasoby wiedzy obejmują informacje o:

 • sposobach i metodach poszukiwania pracy oraz możliwościach podejmowania zatrudnienia za granicą;
 • zasadach prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • przepisach prawnych, procedurach postępowania oraz wzorach dokumentów przydatnych przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
 • świadczeniu pracy na podstawie przepisów prawa pracy;
 • możliwościach podejmowania zatrudnienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • instytucjach i organizacjach wspierających indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
 • lokalnych przedsiębiorstwach i ich profilu działania;
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • adresach szkół, stowarzyszeń zawodowych i instytucji szkoleniowych zlokalizowanych na terenie powiatu;
 • projektach i programach rynku pracy, w ramach których można uzyskać wsparcie i pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • stronach internetowych z bazami danych i informacjami o instytucjach i organizacjach wspierających działania związane z zatrudnieniem lub tworzeniem własnej firmy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do korzystania z pomocy oferowanej przez powiatowy urząd pracy w Klubie Pracy. Zajęcia odbywają się w Sali Klubu Pracy p.103  w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 13a.

 Bliższe informacje na temat spotkań w Klubie Pracy  można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Obsługa Klienta – A, B, C lub telefonicznie

 95 765 70 91 w. 30; e-mail: szchposr@praca.gov.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z   2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
 2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  14 września 2010r.  w   sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

         ( Dz. U. z 2010r.  Nr 177, poz.1193).

Wytworzył:
Justyna Berlik
(2013-10-09)
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2013-10-09 08:37:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2013-10-09 08:41:21)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X