☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EUP

Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 informujemy, iż uruchomiono ElektronicznyUrząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Ze strony Elektronicznego Urzędu Podawczego klienci Urzędu mogą przesłać następujące formularze:
 • Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego
 • Oświadczenie o dochodach
 • Wniosek o dodatek aktywizacyjny
 • Wniosek o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia
 • Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki
 • Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
 • Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Wniosek o usunięcie danych osobowych
 • Zgłoszenie wolnego miejsca pracy lub przygotowania zawodowego
 • Złożenie sprawy do urzędu
W celu przekazania dokumentu elektronicznego do Urzędu należy:
Ø       wypełnić dostępny na stronie EUP formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym
      wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.                      
Ø       dostarczyć dokument w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
·         dyskietka 1,44 MB;
·         płyta CD-RW
             Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu.
Akceptowane formaty załączników:
·         .doc, .rtf, .txt, .pdf, open dokument ver.1.0
·         .gif, .jpg, .tif, .bmp
·         .zip, .rar.
Dokumenty elektroniczne musza być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym 
w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę:
·         Unizeto CERTUM Certification Authority
·         Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
·         Krajowa Izba Rozliczeniowa – Ośrodek Zarządzania Kluczami
Wytworzył:
Justyna Głuszczak
(2011-12-15)
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2008-05-13 11:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2013-10-07 12:43:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X