NazwaTypDataOperacja
Udzielanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków od pracodawców na refundację szkolenia pracowników.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania studiów podyplomowych.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
brak danychel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
brak danychel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Schemat organizacyjnyel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Schemat organizacyjnyel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków na dodatek aktywizacyjny.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków na rozpoczęcie.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Rejestracja cudzoziemców poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytoriu1.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Rejestracja osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Rejestracja osób poszukujących pracy.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Rejestracja osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wydawanie zaświadczeń i informacji podatkowych.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Dokonywanie potrąceń alimentacyjnych.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Udzielanie porad prawnych i wyjasnień z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia...el. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Udzielanie porad prawnych i wyjasnień z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia...el. menu2013-10-08MODYFIKACJA

<< [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] >>