NazwaTypDataOperacja
Szkoleniael. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Szkoleniael. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Szkoleniael. menu2013-10-08MODYFIKACJA
brak danychel. menu2013-10-08USUNIĘCIE
Przyjmowanie wniosków na podjęcie Działalności gospodarczej oraz zrefundowanie kosztów pomocy prawnej,konsultacji i doradztwa .rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o refundację poniesionych kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów Wyposażenia lub Doposażenia stanowiska pracy.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu i przygotowania zawodowego.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.rtfplik2013-10-08MODYFIKACJA
Zgłoszenie krajowej oferty pracy.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskieel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskieel. menu2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania do pracy na ofertę pracy.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie oferty pracy.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Przyjmowanie wniosków w sprawie sfinansowania kosztów egzaminów i licencji.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowane w całości lub częściowo.docplik2013-10-08MODYFIKACJA
Wydanie skierowania na szkolenie grupowe.docplik2013-10-08MODYFIKACJA

<< [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] >>