NazwaTypDataOperacja
Rejestracja cudzoziemców poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytoriu1.docplik2014-05-28UTWORZENIE
Przyjmowanie wniosków na rozpoczęcie.docplik2014-05-28UTWORZENIE
Wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych.docplik2014-05-28UTWORZENIE
Przyjmowanie wniosków na dodatek aktywizacyjny.docplik2014-05-28UTWORZENIE
Sprawy DAOplik2014-05-28UTWORZENIE
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia ......el. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia ......el. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku ..... wersja obowiązująca od 17.06.2013el. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku .... wersja obowiązująca od 23.08.2013el. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27MODYFIKACJA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyel. menu2014-05-27UTWORZENIE
brak danychel. menu2014-05-27USUNIĘCIE

<< [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] >>