EURES

EURES WWW.eures.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje na temat ofert pracy można uzyskać, w pokoju nr 111, pod numerem telefonu 765 70 91 wew. 32  lub wysyłając pytanie pod adres e-mail szchposr@praca.gov.pl (Pośrednictwo Pracy). Przydatne informacje również na stronach WWW.wup.pl

 

EURES jest akronimem przyjętym do określania międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy, funkcjonującej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Utworzono go z pierwszych liter angielskiej nazwy europejskich służb zatrudnienia: EURopean Employment Services.

Główne cele realizowane przez sieć EURES to:

  • umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji
  • doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy
  • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG,
  • a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.
Wytworzył:
Leszek Waszczuk
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2005-02-02 13:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2009-02-26 09:08:28)