Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI